My Company

Thông tin về My Company ví dụ của Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Odoo Multi Vendor Marketplace
Start your marketplace in odoo with Odoo Multi-Vendor Marketplace. Allow Multiple sellers to sell their products on your marketplace website.
Bán hàng
Từ báo giá thành hóa đơn
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Tồn kho
Quản lý kho và các hoạt động logistics
thương mại điện tử
Bán sản phẩm online
Thảo luận
Trò chuyện, cổng thư và các kênh riêng tư

Bản địa hóa đã cài đặt / Hệ thống tài khoản

Kế toán Việt Nam